KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  
Wszystko o JPK · Harmonogram · Jak wysyłać JPK? · Gwarancja JPK · Co to jest JPK? · Na co uważać? · Wymiana danych · e-Deklaracje · Split payment · ZUS · zmiany 2018 · ✔ check-lista

Split payment czyli podzielona płatność VAT

PODZIELONA PŁATNOŚĆ Split payment polega na tym, że kwota netto z faktury trafia na zwykłe konto bankowe, a kwota VAT na specjalne konto, powiązane z pierwszym.

KONTO VAT Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT będzie miał obowiązkowo i automatycznie takie konto.

ZABLOKOWANE DLA VAT Kwoty wpłacane na konto VAT będą mogły co do zasady być wykorzystywane tylko na płacenie na inne konta VAT oraz do zapłaty VAT na konto urzędu skarbowego. W wyjątkowych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego może zezwolić na wypłatę środków z konta VAT.

KTO DECYDUJE? Decyzja o podzieleniu płatności zależna od nabywcy. Można się spodziewać, że większość firm kupujących droższe towary i usługi będzie dla bezpieczeństwa korzystać z podzielonej płatności.

W TEORII DOBROWOLNE Po otrzymaniu wpłaty na konto VAT można płacić na inne konta VAT. Zatem można założyć, że odbiorcy takich wpłat nie będą mieli innej możliwości, jak również płacić w ten sposób swoim kontrahentom. W ten sprytny sposób ów dobrowolny i całkowicie opcjonalny mechanizm stanie się prawdopodobnie mechanizmem automatycznym i obowiązkowym.

CO TO DAJE? W teorii wpłaty na konto VAT ograniczają odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony przez sprzedawcę podatek VAT. Być może płatność VAT z konta VAT będzie w początkowym okresie dawała jakieś profity podatkowe.

JAK ROZLICZAĆ? Dla większości firm podzielona płatność oznacza pewną uciążliwość z jednej strony, ale z drugiej korzyść w postaci przejrzystości rozliczeń - pod warunkiem, że wszystkie faktury będą tak płacić z wykorzystaniem podzielonej płatności.

OD LIPCA 2018 Mechanizm podzielonej płatności wchodzi oficjalnie w życie od 1 lipca 2018.

W PROGRAMACH JZK Programy JZK będą przygotowane do obsługi nowego systemu po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych. Aktualizacja będzie automatyczna. Nie musisz nic robić.

Wszystko o JPK · Harmonogram · Jak wysyłać JPK? · Gwarancja JPK · Co to jest JPK? · Na co uważać? · Wymiana danych · e-Deklaracje · Split payment · ZUS · zmiany 2018 · ✔ check-lista

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/split-payment-czyli-podzielona-platnosc-vat