Baza Wiedzy → Instalacja i aktywacja → Import e-maili z starego formatu

Import e-maili z starego formatu

Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?

E-maile przechowywane są teraz bezpośrednio w bazie programu. Wcześniejsze wersje zapisywały e-maile w plikach EML. Aby mieć dostęp do starych maili, musisz wykonać jednorazowy import.

Przejdź do modułu E-mail. Jeśli są maile wymagające importu, zobaczysz przyciski Import maili ze starego formatu. Naciśnij go.

Program wyświetli pytanie podobne do tego:

Wybierz Tak, aby rozpocząć import. To trochę potrwa.

Na koniec zobaczysz potwierdzenie:

Pliki EML zawierają treść maila oraz wszystkie załączniki. Te załączniki są z reguły duplikatem pliku, który już masz na dysku. Jeśli wysyłasz mailem fakturę, plik PDF z fakturą jest konwertowany do formatu EML i umieszczany bezpośrednio w tym pliku. To zajmuje miejsce. Załączniki nie są importowane i pozostały w oryginalnych plikach EML.

Pliki EML pozostały na dysku ze zmienionym rozszerzeniem (BAK). Możesz usunąć te pliku, korzystając z opcji porządkowania.

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Kody statusu SMTP Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać? » zobacz

Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Import e-maili z starego formatu: Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? - Baza Wiedzy
E-maile przechowywane są teraz bezpośrednio w bazie programu. Wcześniejsze wersje zapisywały e-maile w plikach EML. Aby mieć dostęp do starych maili, musisz wykonać jednorazowy import. Dowiedz się więcej!