Baza WiedzyMagazynMAGAZYN → Obsługa magazynu

Obsługa magazynu

Jak działa obsługa magazynu w Pakiecie JZK 365?

Stany magazynowe w aplikacjach Pakietu JZK 365 są obsługiwane całkowicie automagicznie. Aplikacja rozpoznaje rodzaj dokumentu oraz wykonywaną czynność. Na przykład dodanie pozycji z magazynu do faktury sprzedażowej albo zlecenia serwisowego spowoduje zapisanie ujemnego ruchu magazynowego. Dodanie tej samej pozycji do faktury zakupowej spowoduje zapisanie dodatniego ruchu magazynowego.

➜Towar wpisywany do dokumentu z ręki nigdy nie wpływa na stany magazynowe.

Powiązanie z magazynem wpływa tylko i wyłącznie na ilość towaru dostępną do sprzedaży lub wydania. Nie są aktualizowane żadne inne pola, na przykład cena sprzedaży.

➜Jeśli towar oznaczony jest jako usługa, nie zostanie zarejestrowany ruch magazynowy.

W przypadku dokumentów pochodnych stany magazynowe nigdy nie są ściągane po raz drugi. Jeśli fakturujesz zlecenie warsztatowe, powiązanie z magazynem zostanie zachowane, ale ta faktura nie ściągnie stanów magazynowych.

Edycja dokumentu aktualizuje zawsze stany magazynowe. Jeśli wstawiłeś do zlecenia warsztatowego 1 sztukę danego towaru, zostanie zapisany ruch -1 z odniesieniem do zlecenia. Jeśli zafakturujesz to zlecenie, a następnie zmienisz w fakturze ilość na 2, zostanie zapisany kolejny ruch -1 z odniesieniem do faktury. Oryginalne zlecenie nie zostanie zmienione.

➜Usunięcie pozycji co do zasady nie spowoduje zapisania ruchu w magazynie. Jeśli chcesz zwrócić towar (na przykład nie wykorzystałeś jednak jakiejś części w zleceniu, zmień ilość na zero. Zostanie zapisany ruch magazynowy przeciwny do poprzedniego.

Przyporządkowanie pozycji dokumentu do magazynu widoczne jest w oknie edycji pozycji faktury:

Widać tutaj, że ta pozycja dokumentu jest przyporządkowana do towaru w magazynie.

Możesz kliknąć link z GUID magazynu, aby usunąć to przyporządkowanie:

Po usunięciu przyporządkowania zmiany w tej pozycji nie będą powodowały rejestrowania ruchów magazynowych.

W przypadku dokumentów wystawianych w poprzednich wersjach aplikacji przyporządkowanie nie jest ustawione. Możesz je ustawić ręcznie. » zobacz jak


Te funkcje zawarte są w pakiecie Magazyn. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 5 programach (Druczek, Fakturzysta, Rolnik, Serwis, Warsztat).
» zobacz więcej

Dodatkowe magazyny

Dodatkowe magazyny Jak włączyć dodatkowe magazyny? Ile mogę mieć magazynów w programie? Jak włączyć 25 magazynów? » zobacz

Dodawanie pozycji z magazynu

Dodawanie pozycji z magazynu Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ? » zobacz

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe Jakie są dostępne rodzaje dokumentów magazynowych? Jakie WZ, PZ i MM można wystawić w programie? » zobacz

Lokalizacja towaru w magazynie

Lokalizacja towaru w magazynie Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie? » zobacz

Powiązanie towaru z magazynem

Powiązanie towaru z magazynem Jak powiązać pozycję dokumentu z magazynem? Czy stany magazynowe będą obsłużone? » zobacz

Uzupełnianie pozycji w magazynie

Uzupełnianie pozycji w magazynie Jak uzupełnić pozycję dokumentu w magazynie? Co zrobić, jeśli towar nie jest powiązany z magazynem? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 8 do 18
Obsługa magazynu: Jak działa obsługa magazynu w Pakiecie JZK 365? - Baza Wiedzy
Stany magazynowe w aplikacjach Pakietu JZK 365 są obsługiwane całkowicie automagicznie. Aplikacja rozpoznaje rodzaj dokumentu oraz wykonywaną czynność. Na przykład dodanie pozycji z magazynu do faktury sprzedażowej albo zlecenia serwisowego spowoduje zapisanie ujemnego ruchu magazynowego. Dodanie tej samej pozycji do faktury zakupowej spowoduje zapisanie dodatniego ruchu magazynowego. Dowiedz się więcej!