Baza Wiedzy

Baza WiedzyPraca z dokumentami → E-MAIL

Edycja maila

Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?

» zobacz

Import e-maili z starego formatu

Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?

» zobacz

Kody statusu SMTP

Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać?

» zobacz

Konto pocztowe gmail

Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?

» zobacz

Maile do wysłania

Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?

» zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty

Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?

» zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania

Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?

» zobacz

Status wysyłki e-maila

Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?

» zobacz

Ustawienia konta pocztowego

Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?

» zobacz

Wersja składnika poczty elektronicznej

Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?

» zobacz

Wysyłanie poczty z bufora

Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?

» zobacz

Druczek® 365 | Baza Wiedzy
Zapoznaj się z elektronicznym przewodnikiem po naszym oprogramowaniu. Sprawdź odpowiedź na jedno z częstych pytań użytkowników programów JZK. Przejrzyste instrukcje krok po kroku.