JZK® | Blog - 2018 - 2 - Druczek · Fakturzysta · kapitalne programy dla firm · aplikacje branżowe · kimkolwiek jesteś™! - Jak Zawsze Kapitalne!

Blog programistów

2019

styczeń 2019

2018

grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
styczeń 2018

wtorek, 27 lutego 2018

Poprawione wykonywanie kopii zapasowych, w pewnych warunkach program nie robił tego automatycznie. Prosimy pamiętać o regularnym weryfikowaniu poprawności wykonania kopii, a najdalej raz w miesiącu należy nagrać ją na płytę CD-ROM. Prawidłowe przechowywanie danych podatkowych jest bardzo ważne,piszemy o tym w naszym FAQ: Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej.


poniedziałek, 26 lutego 2018

Poniedziałek 26 lutego to ostatni dzień na wysłanie pliku JPK_VAT. Tego dnia pracujemy wyjątkowo do godziny 19 i ani minuty dłużej. Prosimy nie zostawiać JPK na ostatnią chwilę! Licencje uzupełniające będą wydawane najdalej do godziny 16.


środa, 21 lutego 2018

Przypominamy! Rozliczenie kwartalne VAT-7K pojawi się w naszych programam dopiero po 26 marca. Na razie celowo nie jest udostępniane, żeby wymusić miesięczne księgowanie. Ministerstwo Finansów jasno wskazuje, że JPK_VAT musi zostać wygenerowany miesięcznie i całe księgowanie zrobione również w taki sposób. VAT do 25 dnia kolejnego miesiąca, Książka 5 dni wcześniej. Wyłącznie deklarację można wykonać kwartalną i płatność VAT również, natomiast samo księgowanie oraz plik JPK_VAT należy bezwzględnie wykonywać co miesiąc. Pisaliśmy o tym już przy okazji publikacji check-listy w zeszłym roku.


wtorek, 20 lutego 2018

Jednolity Plik Kontrolny pozwala także kontrolować dane wprowadzane do programu. Podczas tworzenia JPK u niektórych klientów pojawiły się różnice, wynikające z bezrefleksyjnego, wielokrotnego klonowania dokumentów we wszystkie strony, w szczególności z korekt do dokumentów podstawowych i odwrotnie. Podowało to przeniesienie kwoty PRZED KOREKTĄ, która była uwzględniana podczas zasysania do VAT. Program został na takie zdarzenia uodporniony, niemniej jednak zachęcamy do bacznego zwracania uwagi na sposób wprowadzania danych!

Podczas serwisu naoglądaliśmy się również trochę sposobu, w jaki wystawiane są dokumenty. Zachęcamy gorąco do zwrócenia baczniejszej uwagi na jakość wprowadzanych danych. Często dane są wprowadzane w sposób chaotyczny, u niektórych użytkowników W danych kontrahentów jest ogromnie dużo spacji i innych znaków, które negatywnie wpłyną na ocenę JPK i mogą spowodować wytypowanie do kontroli krzyżowej także Państwa kontrahentów. Wszystkie dane kontrahentów powinny zostać pobrane z bazy REGON, program umie to zrobić automatycznie (opcja Znajdź firmę wg NIP). W szczególności prosimy o nie używanie znaków innych, niż normalne litery i cyfry, pozostałe znaki i tak muszą zostać odfiltrowane na etapie generowania pliku JPK.


poniedziałek, 19 lutego 2018

Przypominamy, że w roku 2018 działa mikrobramka JPK_VAT. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie opisującej wysyłanie pliku JPK.


niedziela, 18 lutego 2018

Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT w zakresie zakupów, jako data zakupu była brana data księgowania, zamiast daty wystawienia dokumentu zakupu. W przypadku zakupów księgowanych z inną datą wpływu niż data wystawienia, zalecamy ponowne wygenerowanie i wysłanie pliku JPK_VAT. Należy pamiętać o nadaniu kolejnego numeru JPK i przechowaniu obu plików!


sobota, 17 lutego 2018

W zakupach dodano możliwość księgowania proporcjonalnego. Należy wprowadzając pozycje faktury dla każdej z nich wybrać opcję PROPORCJA, a następnie na zakładce Księgowanie tej faktury podać wartość owej proporcji. Tylko w takim wypadku proporcja zostanie automatycznie zassana i przeliczona.

Wprowadzono specjalny tryb raportowania problemów podczas zasysania do VAT. Pozwoli to zwrócić uwagę na możliwe błędy księgowania oraz nieprawidłowy sposób wprowadzania dokumentów.

Odświeżono informacje dostępne na Harmonogram JPK. Kilka terminów zostało zweryfikowanych.


piątek, 16 lutego 2018

Poprawki w module VAT. Rozwiązano problem z nieprawidłowym zasysaniem faktury VAT marża. Należy powtórzyć zasysanie i upewnić się, czy kwoty przeniosły się prawidłowo. Wykonano kilka dodatkowych poprawek w module MARŻA, dopasowujac go lepiej do struktury pliku JPK_VAT.

W przypadku zasysania paragonów włączono wypełnianie pola adres i nazwa kontrahenta danymi z głowy, czyli z niczego. W polu nazwa kontrahenta i adres wpisywane będzie "Brak", zgodnie z prawdą. Zwracamy jednak uwagę, że masowe wystawianie paragonów bezimiennych zamiast imiennych faktur, zwłaszcza w przypadku towarów wrażliwych takich, jak części samochodowe lub elektronika, może zakończyć się kontrolą podatkową. W każdym wypadku, gdy dane klienta są znane, powinno się wystawić fakturę VAT. Ministerstwo Finansów zapowiedziało już kontrolę w przypadku sprzedaży wysyłkowej bez faktur VAT.

Podczas tworzenia JPK program zamienia znaki cudzysłowu, ampersandu, apostrofu i znak nowej na spację. Znaki te powodują utrudnione parsowanie XML i moga powodować odrzucenie pliku JPK. Jeśli chcesz wyróżnić nazwę firmy w danych kontrahenta, użyj wyłącznie wielkich liter, na przykład Firma JANKO Jan Kowalski. Program za każdym razem podaje, ile takich zamian wykonał, pozwala to zorientować się w skali problemu.

W przypadku innych znaków spoza podstawowego alfabetu języka polskiego, w szczególności tagów HTML, zostają one zamienione na kodowanie HTML, które również może spowodować odrzucenie pliku. Program podaje ilość takich problemów, Zalecamy weryfikację wszystkich danych i przyjęcie zasady prawidłowego wypełniania danych.


czwartek, 15 lutego 2018

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży dostępna jest opcja podglądu na bieżaco. To bardzo przydatna opcja - można spokojnie sprawdzić, czy faktura spełnia nasze założenia, wrócić do poprawek, kolejny raz sprawdzić itd., wszystko bez zamykania podstawowego okienka wystawiania faktury. Można też wyskoczyć do opcji układu faktury, zmienić je i kontynuować rozpoczęte wystawianie nowego dokumentu.


środa, 14 lutego 2018

Poprawiono formułę zasysania dokumentów sprzedaży do VAT. Rozwiązuje to problem faktur z mieszanymi stawkami VAT, faktur z podsumowaniem ceny po rabacie dopiero w podsumowaniu i faktur wielopozycyjnych na drobne kwoty, gdzie mogą wystąpić drobne błędy zaokrągleń.

Zalecamy porównanie wygenerowanego pliku JPK_VAT z rejestrem sprzedaży i wykazem faktur. Jeśli występują jakiekolwiek niezgodności, należy powtórzyć zasysanie. Należy zwrócić baczną uwagę na ewentualne komunikaty w pliku LOG (Plik - logi programu). Jeśli niezgodności nie zostaną rozwiązane, prosimy o pilny kontakt z opcji NAPISZ DO JZK w menu POMOC.


wtorek, 13 lutego 2018

W II kwartale 2018 zmieni się sposób licencjonowania programu do pracy w sieci. Będzie wydawana odrębna licencja do pracy w sieci. Wprowadzenie takiej licencji automatycznie przełączy program w tryb pracy sieciowej, bez możliwości jego wyłączenia w inny sposób, niż usunięcie tej licencji.

Zmieni się też sposób pracy w sieci - będzie on możliwy wyłącznie dla wybranych modułów (Faktury, Towary, Magazyn, Kontrahenci, Kasa) i programów (Druczek PRO, Fakturzysta PRO, Warsztat PRO). W pozostałych przypadkach opcja pracy w sieci będzie niedostępna.

W przypadku licencji zakupionych po 1 marca 2017 będzie wydawana bezpłatna licencja uzupełniająca. Odpowiednia informacja będzie wyświetlać się w programie w przypadku osób, które posiadają licencję wielostanowiskową.

Na podobnej zasadzie licencjonowane będzie rozszerzenie Ultimate, polegające na zmianie limitów obsługi tożsamości. Będzie dostępne wyłącznie dla programów w wersji PRO. Standardowo zostanie wydana licencja bezpłatna uzupełniająca dla dotychczasowych posiadaczy licencji Ultimate, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Rozwijana będzie także funkcjonalność dotycząca umów i kadr. W trakcie roku 2018 licencja Umowy będzie wydawana jako bezpłatne rozszerzenie uzupełniające. Do wersji PRO licencja Umowy będzie dodawana bezpłatnie, w podobnie jak licencja Podatki JPK. W przypadku innych licencji będzie to dodatek płatny.

Dzięki temu obniżyć będzie można ceny licencji podstawowych, a nasza oferta będzie bardziej atrakcyjna dla przeciętnego użytkownika, który nie korzysta z żadnych ze wskazanych opcji.


poniedziałek, 12 lutego 2018

Ministerstwo Finansów zmieniło układ swojej strony internetowej. Aktualna wersja programu Klient JPK jest do pobrania tutaj.

W dniu 23 lutego (piątek) pracować będziemy do godziny 17. W dniu 24 lutego (sobota) prowadzić będziemy dyżur telefoniczny oraz internetowy (NAPISZ DO JZK). W dniu 25 lutego (niedziela) prowadzić będziemy wyłącznie dyżur internetowy. W dniu 26 lutego (poniedziałek) BOK będzie czynny wyjątkowo do godziny 19.

Jeśli ktoś potrzebuje licencji uzupełniającej, należy ją zamówić jak najszybciej, w przeciwnym razie wygenerowanie pliku JPK_VAT w terminie może nie być możliwe. W przypadku licencji płatnych, przelew musi zostać zlecony w banku do środy 21 lutego, tak aby najdalej w piątek został zaksięgowany. Prosimy nie zostawiać nic na ostatnią chwilę.


niedziela, 11 lutego 2018

Przygotowano nowy algorytm obliczania podatku w module Książka. Uwzględniana jest teraz kwota wolna oraz roczna kwota zwolniona od podatku. Poprawiono sposób przeliczania podatku - należy bezwzględnie przeliczyć miesiąc i sprawdzić, czy kwota do zapłaty nie uległa zmianie. W poprzednich wersjach kwota podatku do zapłaty mogła być nieco zawyżona.

Należy zwrócić baczną uwagę na nową opcję - w roku 2018 można nie płacić zaliczki miesięcznej, jeśli zaliczka do zapłaty po uwzględnieniu poprzednich miesiącach nie przekracza tysiąca złotych. To jest prawo, a nie obowiązek, zatem przygotowaliśmy opcję. Domyślnie zakładamy NIE płacenie zaliczki mniejszej, niż tysiąc złotych.

Z uwagi na inny sposób obliczania podatku oraz zaliczki należy zwrócić baczną uwagę na miesięczne rozliczenie, drukowane w programie. Zawiera ono teraz istotną informację: prognozowany podatek roczny oraz wynik na podatku, czyli kwotę do zwrotu lub do dopłaty. Należy uważać na tę kwoty, aby nie było zaskoczenia. Przypominamy o obowiązku drukowania książki ORAZ podsumowania do dnia 20 miesiąca. Niedługo udostępnione zostanie także automatyczne generowanie JPK_PKPiR, który jednak nie powinien być wysyłany bez wezwania urzędu skarbowego.


środa, 7 lutego 2018

Zgodnie z zapowiedziami, uruchamiamy automatyczne księgowanie wpłat masowych. Każdy klient otrzymuje własny, prywatny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na https://licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.


wtorek, 6 lutego 2018

Kontynuujemy pracę nad modułem VAT. Ulepszono zasysanie raportów z kasy fiskalnej, poprawiono procedurę zasysania innych dokumentów. Uporządkowaliśmy strukturę modułu rezygnując z pól, które nie są przenoszone bezpośrednio do deklaracji lub pliku JPK_VAT. Usunięto nieprawidłową formułę księgowania łączącą pola 27-28 i 29-30, są to pola alternatywne.

Dodano dodatkowe informacje w podsumowanie oraz automatyczną weryfikację formalnej poprawności księgowania. Szczegółowe podsumowanie pozwala łatwiej wychwycić przyczynę ewentualnych problemów. Teraz każde ręczne przeliczenie i zassanie danych powoduje wyświetlenie kontrolnego podsumowania na ekranie.

Przypominamy o pełnym i prawidłowym wprowadzaniu danych. Dla dostawców konieczne jest wprowadzenie adresu, który przenoszony jest do pliku JPK_VAT i jest to pole wymagane. Dodano zatem kolumnę Adres w module Zakupy.


niedziela, 4 lutego 2018

Poprawek i ulepszeń ciąg dalszy. W module VAT przygotowano nowe, bardziej przejrzyste podsumowanie, pozwalające łatwiej sprawdzić poprawność księgowania, a przede wszystkim w razie potrzeby ręcznie przygotować deklarację VAT. Przed tą poprawką program mógł pominąć kilka wpisów, zalecamy zatem ponowienie zasysania i wygenerowanie ponownie e-Deklaracji oraz JPK_VAT. Koniecznie należy sprawdzić ręcznie, czy wszystkie dokumenty są uwzględnione.

W przypadku każdej z faktur widoczny będzie określony przez program standard księgowania. Warto to zweryfikować, dla każdej pozycji faktury zakupowej i sprzedażowej można narzucić własną formułę księgowania do VAT. Na liście faktur zakupowych pojawia się nowa kolumna, informująca o określonej przez program formule księgowania VAT. W przypadku faktur zakupowych, dla których podano datę wpływu, a nie podano ręcznie daty księgowania do VAT, to data wpływu będzie brana pod uwagę przy wyborze momentu zasysania do VAT. Prosimy zwrócić na to baczną uwagę.


sobota, 3 lutego 2018

Sobota to dobry dzień na porządki w module VAT. Fundamentalna zmiana w filozofii działania. Nie będzie możliwości i potrzeby wyboru, co ma być zasysane. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś korzysta z funkcji podatkowych, powinny działać automatycznie i bez potrzeby wybierania. Jeśli wprowadzane są przez użytkownika jakieś dane, to przecież po to, żeby zostały odpowiednio zassane. Zapewni to porządek w danych i pozwoli na wyprodukowanie rzetelnych plików JPK.

Usunięto opcje, które wprowadzały nieco zamieszania. Teraz zawsze księgowanie w module VAT i Książka następuje detalicznie, tylko wtedy można wyprodukować prawidłowy JPK_VAT oraz JPK_PKPIR. Ignorowany będzie własny numer dokumentu zakupowego, w księgowaniu zawsze brany jest numer dokumentu źródłowego. Również pole NIP w Ksiązce będzie zawsze prezentowane. Zassanie spowoduje zawsze usunięcie poprzednich wpisów automatycznych.

Prosimy zwrócić uwagę na pola Data wpływu, powinny być prawidłowo wypełnione dla każdego dokumentu kosztowego. Z przyczyn technicznych każda faktura będzie miała to pole, można to wykorzystać także do innych celów.

W przypadku towarów nie będą już wymyślane kodu serii EAN-13. Jeśli nie podany zostanie kod towaru, zostanie wprowadzony w tym polu 32-znakowy GUID. Jest na tyle brzydki i niewygodny, że będzie zachęcał do wprowadzania prawidłowych, rzetelnych danych z faktycznego kodu EAN.

Zmieniono kolejność kolumn tak, aby odpowiadała strukturze pliku JPK. W module VAT udostępniono jawnie treść podsumowania, pliku JPK_VAT oraz pliku e-Deklaracji. Gdyby komuś przyszło do głowy kopiować stamtąd dane ręcznie, przypominamy, że zachodni konieczność konwersji liter do standardu UTF-8, inaczej plik nie będzie zaakceptowany na bramce MF.

Wpisy dodawane ręcznie mają teraz zawsze klasę WpisVAT, bez rozróżnienia, czy to VAT od sprzedaży, czy zakupów. Przyporządkowanie następuje tylko i wyłącznie na podstawie wybranej kolumny, należy zwrócić na to uwagę.


piątek, 2 lutego 2018

Zmiany w obsłudze rejestru VAT. Ponieważ JPK_VAT jest i tak miesięczny, program nie będzie obsługiwał już księgowania kwartalnego. Zostanie zmieniona procedura generowania deklaracji VAT-7K, zostanie ona przygotowana jako suma 3 deklaracji VAT-7.

Pola 52-55 dotyczące kas rejestrujących nie mogą już być obsługiwane automatycznie, w takim jednorazowym przypadku należy przygotować deklarację ręcznie (wystarczy poprawić kilka pól). Pola dotyczące remanentu (36), kas (37), środków transportu (38), paliw (39) oraz korekty (47-50) wymagają wprowadzenia danych jawnie w rejestrze VAT jako wpis z ręki. Tylko wtedy wygenerowany JPK_VAT będzie sumować się prawidłowo.

Dodano opcję "nie obowiązuje mnie ustawowy zakaz pracy w niedzielę", którą pozwala wyłączyć ostrzeżenie przed wystawianiem dokumentów sprzedaży w dzień objęty zakazem handlu.


czwartek, 1 lutego 2018

Umożliwiono kompaktowanie pliku JPK_VAT generowanego z modułu Rejestr sprzedaży, co pozwoli na lepszą współpracę z obcymi programami. Warto jednak pamiętać, że rejestr VAT nie ma formy określonej ustawowo i nigdzie nie jest powiedziane, że faktura o danym numerze może zająć tylko 1 pozycję. Jedyny wymóg jest taki, żeby rejestr był pełny, rzetelny i umożliwiał określenie zobowiązania podatkowego. Jeśli oprogramowanie zewnętrzne nie umie tego obsłużyć i wprowadza ograniczenia, których nie ma ani w ustawie, ani w opisie formatu JPK - należy zgłaszać uwagi producentowi owego oprogramowania.

Przypominamy też, że format JPK_VAT NIE służy do importowania faktur VAT, do tego jest format JPK_FA, który obowiązywać będzie dopiero od lipca. Obecnie generowany plik JPK_VAT powinien być użyty wyłącznie do importu do rejestru sprzedaży VAT.


Programy dla firm  Druczek  Druczek PRO HIT!  Fakturzysta  Fakturzysta PRO  Podatki JPK  Pakiet JZK  Branżowe 8 
JPK e-Deklaracje ZUS 
Pomoc techniczna  FAQ - Częste pytania  Blog programistów  Pliki do pobrania 
Regulamin  Subskrypcja  Cennik  Warunki licencji  Napisz do nas!  Kontakt 

Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl