JZK® | Blog - 2018 - 3 - Druczek · Fakturzysta · kapitalne programy dla firm · aplikacje branżowe · kimkolwiek jesteś™! - Jak Zawsze Kapitalne!

Blog programistów

2019

styczeń 2019

2018

grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
styczeń 2018

sobota, 24 marca 2018

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami, dokumentem zamykającym będzie zawsze faktura. Nie będzie już możliwe zamknięcie zlecenia paragonem bez danych klienta, nie ma to zresztą sensu księgowego. Przypominamy, że fakturę można i należy wystawiać każdemu nabywcy. Wprowadzono dodatkowe ostrzeżenia przed wystawianiem paragonów, naprawdę nie należy tego robić pod żadnym pozorem. W przypadku prowadzenia sprzedaży detalicznej nierejestrowanej należy to wykonywać przy użyciu standardowej kasy fiskalnej, z pominięciem programu.

Usunięto kilka opcji powodujących potencjalne problemy podczas synchronizacji pracy w sieci. Zafakturowanie zlecenia warsztatowego (Warsztat), serwisowego (Serwis) lub zlecenia (Majster) będzie możliwe tylko i wyłącznie spoza zlecenia. Dotychczas mogły wystąpić sytuacje, w których dwie osoby mają otwarte to samo zlecenie.

Z uwagi na problemy z zapewnieniem prawidłowej synchronizacji magazynu, opcja KOSZTY będzie wyłączana. Należy wypełniać wyłącznie tabele Części oraz Usługi/Robocizna. Nie będzie już dostępna opcja jednopozycyjnego fakturowania kosztów dodatkowych. Te zmiany są konieczne w efekcie licznych uwag użytkowników.

Poprawiono obsługę procedur magazynowych. Pozycje wpisane w działe Usługi na zleceniu nie będą już wpływać na stany magazynowe.


czwartek, 22 marca 2018

Poprawki w zakresie wystawiania faktur RR. Włączono weryfikację prawidłowości konfiguracji do pracy w sieci.


sobota, 17 marca 2018

Poprawiona procedura zapisywania i synchronizacji danych podczas pracy w sieci. W pewnych warunkach dane podczas pracy w sieci mogły nie być zapisane poprawnie, obecnie zapisywanie jest wymuszone. Może to spowodować drobne spowolnienie pracy w niektórych wypadkach, ale bezpieczeństwo danych jest najważniejsze.

W module Kontraheni dodano mechanizm weryfikacji unikalności identyfikatora kontrahenta (NIP, PESEL). W przypadku większej ilości kontrahentów o tym samym NIP lub PESEL wiele funkcjonalności nie będzie działać prawidłowo, w tym raportowanie obrotów. Warto zadbać o porządek w bazie danych.

W przypadku drukowania przelewu do faktury, termin płatności będzie zawsze umieszczany.

W przypadu, gdy w programie wybrano opcję "nie jestem płatnikiem VAT", program drukować będzie fakturę bez VAT. Znika opcja oznaczenia takiego dokumentu jako "Rachunek". Stanowi to realizację zaleceń Ministerstwa Finansów. W takiej sytuacji należy też w stopce umieszczać przepis ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z VAT. Szczegółowe informacje w PDF.


piątek, 16 marca 2018

Nareszcie mamy trochę czasu, aby zająć się swobodnym rozwojem aplikacji, bo wszyscy już przygotowali i wysłali swoje pliki JPK. Ilość zgłoszeń do pomocy technicznej spadła kilkukrotnie i dopiero teraz zaczęły one dotyczyć czegoś innego, niż podatki. Kolejny taki sezon w lipcu, gdy wejdą pozostałe formaty JPK.

Wiele korekt technicznych w różnych miejscach programów. Rozbudowano moduł Administrator. Poprawiono wygląd podświetlenia w oknie Kontrahenci, teraz jest bardziej eleganckie i przejrzyste.


piątek, 9 marca 2018

Ulepszenia i poprawki w programie Warsztat. Teraz układ okienka zlecenia jest swobodniejszy, pozwoli w przyszłości na obsługę nowych opcji. Zmieniono nazwy zakładek tak, by lepiej odpowiadały rzeczywistości. Dodano łatwiejszą obsługę eksportu danych online z bezpośrednim podglądem wyeksportowanych danych. Dodano podgląd faktury do zlecenia w czasie rzeczywistym.

Zaczynamy etap korekt w modułach Towary oraz Magazyn, przygotowujący do wprowadzenia pełnej obsługi JPK_MAG. Zmieniono nieco układ kolumn modułu Magazyn, poprawiono wypełnianie pól tabeli. Nie będzie już dostępny dokument Dowód dostawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej bezwzględnie należy wystawiać normalną fakturę. Dodano w tabeli pola dotyczące daty faktury.

Dla zachowania zgodności z JPK_MAG i zapewnienia prawidłowego księgowania, nie będzie już dostępnych kilka opcji wcześniej obecnych w programie. Magazyn jest rozliczany wyłącznie w cenach netto. Wartość dokumentu magazynowego będzie określana wyłącznie w cenach netto, tak jak wartość samego magazynu. Ceny ewidencyjne liczone są wyłącznie metodą średniej ważonej.

Wprowadzono więcej weryfikatorów w module Towary. Efekt działania jest mniej inwazyjny - zamiast modalnego komunikatu, wyświetlany jest panel informacyjny, który trudno zignorować. Zachęcamy do dbania o porządek w magazynie.

Wprowadzono automatyczne sortowanie towarów według grupy, a następnie według nazwy i kodu.


czwartek, 8 marca 2018

Rozwiązano problem techniczny z generowaniem deklaracji PIT-36, PIT-36L i PIT-B za 2017. Dodano możliwość podglądu listy pól deklaracji, ułatwiające wypełnienie deklaracji elektronicznej. Obecny rok jest ostatnim rokiem deklaracji papierowych, w przyszłym roku jako podstawowe dostępne będą deklaracje elektroniczne. Przypominamy, że w związku z tym nasze programy przestaną prawidłowo działać w Windows XP i Windows Vista.


wtorek, 6 marca 2018

Poprawki w modułach Umowy i Pracownicy. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od stycznia, każdy powinien mieć numer PESEL, w tym nawet obcokrajowcy. Stąd program wymagać będzie podania numeru PESEL dla każdego pracownika i dla każdej umowy. Pojawią się ostrzegawcze podświetlenia, także w przypadku nie podania odpowiedniego urzędu skarbowego. Warto poświęcić trochę czasu na uzupełnienie danych. Uporządkowano inne pola w module Umowy. Poprawiono eksportowanie umów do pliku XML, teraz zapisywane są wszystkie szczegółowe dane.

Dla każdego obiektu dostępna jest teraz możliwość indywidualnego zapisania jego treści do wskazanego pliku XML. Pozwala to eksportować pojedyncze dane do innych systemów. Docelowo format XML wykorzystywany będzie także do zapisywania i synchronizacji danych.

Poprawiono procedurę wystawiania faktur korygujących. Ponieważ zdarzyły się przypadki nadmiernek kreatywności użytkowników, skutkujące problemami z prawidłowym przygotowaniem pliku JPK_VAT, dodaliśmy instrukcję ostrzegawczą w oknie faktury korygującej. Prosimy zwrócić na nią szczególną uwagę. Dodaliśmy także wpis w FAQ: Jak wystawić fakturę korygującą?


poniedziałek, 5 marca 2018

Zakończył się okres przejściowy, związany z testowaniem nowego systemu licencyjnego. Licencje przechowywane są teraz już tylko w Rejestrze Windows, co zapewnia ich lepszą obsługę. W najbliższych tygodniach serwery obsługujące bardzo stare wersje programów (sprzed kilku lat lub starsze) zostaną w całości wyłączone. aktywacja licencji z tych wersji oraz obsługa pomocy technicznej nie będzie możliwa, programy działać będą wyłącznie w trybie off-line.

Zachęcamy do pobrania aktualizacji do nowej wersji programu. Przypominamy, że generowanie plików JPK dostępne jest wyłącznie z aktualnych wersji programów. Format pliku JPK zmienia się regularnie. W II kwartale 2017 wprowadzana będzie obsługa plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP.

Wprowadzono poprawki w procedurze obsługi licencji. Program automatycznie usuwa licencje, które wygasły, nie trzeba tego robić ręcznie. Przypominamy o możliwości zalogowania się w programie do usługi JZK24, wtedy program automatycznie pobiera wszystkie nowe licencje w momencie ich udostępnienia.

Zachęcamy do wznawiania licencji za pomocą automatycznego systemu licencje.jzk.pl. Przy wcześniejszym zamówieniu bezpośrednio z opcji Zostańmy Razem w programie oferowane są szczególnie dobre warunki. Warto zadbać o odpowiednio wczesne wznowienie licencji tak, by praca z programem była nieprzerwana.


piątek, 2 marca 2018

Korekty w procedurze wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

W ramach przygotowań do uruchomienia JPK_MAG włączono weryfikację unikalności kodów towarów. Program wyświetla ostrzeżenie za każdym razem, jak napotka duplikaty. Wiele osób korzysta z obsługi magazynu, nie dbając o jego poprawność - w tej sytuacji wygenerowanie prawidłowego pliku JPK_MAG może nie być możliwe.


czwartek, 1 marca 2018

Wiele poprawek w różnych miejscach programu. Poprawiono obsługę usługi WarsztatOnline.

Drobne korekty w module Umowy. Poprawiono interfejs. Uproszczono wyświetlanie nazwy urzędu skarbowego na liście.

Uściślamy obsługę kontrahentów. Dla każdego kontrahenta automatycznie używany będzie jego urzędowy identyfikator - PESEL dla osób fizycznych, NIP dla firm. W przypadku braku właściwego identyfikatora program wyświetlać będzie podświetlenie na ekranie.

Dzięki temu dla kontrahentów, dla których podano prawidłowy identyfikator, dostępne będzie automatyczne obliczanie wartości sprzedaży oraz salda pozostałego do zapłaty. To wszystko zadziała oczywiście pod warunkiem, że mamy porządek w danych.


Programy dla firm  Druczek  Druczek PRO HIT!  Fakturzysta  Fakturzysta PRO  Podatki JPK  Pakiet JZK  Branżowe 8 
JPK e-Deklaracje ZUS 
Pomoc techniczna  FAQ - Częste pytania  Blog programistów  Pliki do pobrania 
Regulamin  Subskrypcja  Cennik  Warunki licencji  Napisz do nas!  Kontakt 

Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl