Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Majster

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Zamówienie Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Porównanie wersji

  Druczek PRO Druczek X10 Druczek Start
Faktury
Faktury Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line. TAK TAK TAK
Sprzedaż Podatkowy raport ze sprzedaży. TAK TAK TAK
Marża Rejestr marży. Faktury VAT marża. TAK TAK NIE
Waluty Pełna tabela kursów średnich NBP do wystawiania faktur w walutach. TAK TAK TAK
Rozliczenia
Rozliczenia Rozliczenia z klientami i windykacja TAK TAK TAK
Wezwania i noty Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. TAK TAK TAK
Zamówienia
Zamówienia i abonamenty Zamówienia jednorazowe i cykliczne. Realizacja zamówień. Fakturowanie seryjne. TAK NIE NIE
Pro-formy Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych. TAK TAK NIE
Oferty Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpośrednio na fakturę. TAK TAK NIE
Zaliczki Faktury zaliczkowe i końcowe. TAK TAK NIE
Reklamacje Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji. TAK TAK NIE
Zamówienia Zamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. NIE TAK NIE
Zakupy
Zakupy Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów. TAK TAK NIE
Noty korygujące Noty korygujące do faktur zakupowych. TAK TAK NIE
Zamówienia ogólne Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem TAK TAK NIE
Faktury RR Wystawianie faktur RR. Więcej funkcji w programier Rolnik. TAK NIE NIE
Magazyn
Magazyn Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe TAK TAK NIE
Towary Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika TAK TAK TAK
Remanent Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem TAK TAK NIE
Ruchy towarów Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych TAK TAK NIE
Procedury Opisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie procedur jednym poleceniem. TAK NIE NIE
Kasa
Kasa Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja. TAK TAK NIE
Bank Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. TAK TAK NIE
Przelewy Przelewy papierowe i elektroniczne TAK TAK NIE
Kontrahenci
Kontrahenci Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. TAK TAK TAK
Użytkownicy Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów. TAK TAK TAK
Firmy i tożsamości Każda tożsamość to kompletne dane odrębnej firmy. Tożsamości są niezależne od siebie. TAK TAK NIE
Ustawienia Każda tożsamość ma własne ustawienia. TAK TAK NIE
Mailing SMTP Obsługa wysyłki poczty e-mail NIE NIE TAK
Terminarz
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów. TAK TAK NIE
CRM Biznesowy CRM wraz z dossier TAK NIE NIE
Sprawy i zlecenia Rejestrowanie, prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń, według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeń TAK NIE NIE
Poczta
Poczta Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe TAK TAK NIE
Mailing SMTP Obsługa wysyłki poczty e-mail TAK TAK NIE
Dokumenty
Dokumenty Dokumenty firmowe TAK TAK NIE

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwości technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczą. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-08-11 11:23 #28.5 for 18.207.98.97 @ec2-18-207-98-97.compute-1.amazonaws.com