Druczek Ultimate

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Majster

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie
Rozszerzona wersja aplikacji Druczek®. Druczek PRO Ultimate to nieograniczona ilość użytkowników i tożsamości.

Kompletna funkcjonalność

Wszystkie moduły z wersji PRO. Aktualnie dostępne 56 modułów. Przede wszystkim: Faktury, Zakupy, Magazyn, Towary, Kontrahenci.

Bez limitu tożsamości

Możesz niezależnie prowadzić dowolnie wielu klientów. Każda tożsamość ma swoje ustawienia i swoich użytkowników. To świetne rozwiązanie w biurze rachunkowym.

Bez limitu użytkowników

Bez ograniczenia ilości użytkowników w tożsamości. Wersja Ultimate sprawdza się w biurach rachunkowych, jeśli wystawiasz dokumenty w imieniu wielu osób.

Usługa 365

Dostęp do usługi 365 pozwalającej na pracę zdalną, w chmurze i przez internet, z wykorzystaniem zewnętrznej bazy SQL.

Praca w sieci

Możliwość pracy w sieci lokalnej na kilku stanowiskach. Licencjonowanie jest na ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Indywidualna wycena

Wersja Ultimate wyceniana jest indywidualnie.

Zapytaj o ofertę


43 najważniejsze moduły w standardzie aplikacji Druczek PRO:

Faktury

Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line.

Moduł Faktury: Faktury

Szczegóły

Sprzedaż

Podatkowy raport ze sprzedaży.

Moduł Faktury: Sprzedaż

Szczegóły

Marża

Rejestr marży. Faktury VAT marża.

Moduł Faktury: Marża

Szczegóły

Waluty

Pełna tabela kursów średnich NBP do wystawiania faktur w walutach.

Moduł Faktury: Waluty

Szczegóły

Rozliczenia

Rozliczenia z klientami i windykacja

Moduł Rozliczenia: Rozliczenia

Szczegóły

Wezwania i noty

Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty.

Moduł Rozliczenia: Wezwania i noty

Szczegóły

Zamówienia i abonamenty

Zamówienia jednorazowe i cykliczne. Realizacja zamówień. Fakturowanie seryjne.

Moduł Zamówienia: Zamówienia i abonamenty

Szczegóły

Pro-formy

Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych.

Moduł Zamówienia: Pro-formy

Szczegóły

Oferty

Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpośrednio na fakturę.

Moduł Zamówienia: Oferty

Szczegóły

Zaliczki

Faktury zaliczkowe i końcowe.

Moduł Zamówienia: Zaliczki

Szczegóły

Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.

Moduł Zamówienia: Reklamacje

Szczegóły

Zakupy

Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów.

Moduł Zakupy: Zakupy

Szczegóły

Noty korygujące

Noty korygujące do faktur zakupowych.

Moduł Zakupy: Noty korygujące

Szczegóły

Dostawcy

Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.

Moduł Zakupy: Dostawcy

Szczegóły

Zamówienia ogólne

Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem

Moduł Zakupy: Zamówienia ogólne

Szczegóły

Faktury RR

Wystawianie faktur RR. Więcej funkcji w programier Rolnik.

Moduł Zakupy: Faktury RR

Szczegóły

Magazyn

Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe

Moduł Magazyn: Magazyn

Szczegóły

Towary

Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika

Moduł Magazyn: Towary

Szczegóły

Remanent

Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem

Moduł Magazyn: Remanent

Szczegóły

Ruchy towarów

Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych

Moduł Magazyn: Ruchy towarów

Szczegóły

Produkcja

Przygotowanie i wycena zestawów oraz produktów złożonych

Moduł Magazyn: Produkcja

Szczegóły

Procedury

Opisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie procedur jednym poleceniem.

Moduł Magazyn: Procedury

Szczegóły

Odpady i opakowania

Kaucje za opakowania, ewidencja odpadów

Moduł Magazyn: Odpady i opakowania

Szczegóły

Kasa

Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja.

Moduł Kasa: Kasa

Szczegóły

Bank

Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.

Moduł Kasa: Bank

Szczegóły

Przelewy

Przelewy papierowe i elektroniczne

Moduł Kasa: Przelewy

Szczegóły

Kontrahenci

Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.

Moduł Kontrahenci: Kontrahenci

Szczegóły

Użytkownicy

Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów.

Moduł Kontrahenci: Użytkownicy

Szczegóły

Firmy i tożsamości

Każda tożsamość to kompletne dane odrębnej firmy. Tożsamości są niezależne od siebie.

Szczegóły

Ustawienia

Każda tożsamość ma własne ustawienia.

Szczegóły

Terminarz

Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.

Moduł Terminarz: Terminarz

Szczegóły

CRM

Biznesowy CRM wraz z dossier

Moduł Terminarz: CRM

Szczegóły

Sprawy i zlecenia

Rejestrowanie, prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń, według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeń

Moduł Terminarz: Sprawy i zlecenia

Szczegóły

Poczta

Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe

Moduł Poczta: Poczta

Szczegóły

Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Szczegóły

Mailing SMTP

Obsługa wysyłki poczty e-mail

Moduł Poczta: Mailing SMTP

Szczegóły

Dokumenty

Dokumenty firmowe

Moduł Dokumenty: Dokumenty

Szczegóły

Umowy

Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.

Moduł Umowy: Umowy

Szczegóły

Wynagrodzenia

Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.

Szczegóły

Delegacje

Delegacje krajowe i zagraniczne.

Moduł Umowy: Delegacje

Szczegóły

Pracownicy

Baza pracowników dla umów i rozliczeń kadrowych

Szczegóły

Wykresy

Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.

Moduł Raporty: Wykresy

Szczegóły

Zyski i straty

Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży.

Moduł Raporty: Zyski i straty

Szczegóły


Przy zamawianiu licencji Druczek PRO można skorzystać z promocyjnego rozszerzenia Podatki:

Podatki

Raporty podatkowe za poszczególne miesiące.

Moduł Podatki: Podatki

Szczegóły

Książka

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Moduł Podatki: Książka

Szczegóły

VAT

Podatek od towarów i usług.

Moduł Podatki: VAT

Szczegóły

ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców

Moduł Podatki: ZUS

Szczegóły

Środki trwałe

Rejestr środków trwałych. Amortyzacja

Moduł Rejestry: Środki trwałe

Szczegóły

Kasa fiskalna

Raporty dobowe z kasy fiskalnej

Moduł Rejestry: Kasa fiskalna

Szczegóły

Flota

Baza samochodów, przeglądów, ubezpieczeń

Moduł Rejestry: Flota

Szczegóły

Kilometrówka

Ewidencja przejazdów samochodem osobowym

Szczegóły

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany.

Moduł Rejestry: Ryczałt

Szczegóły

- łącznie 9 dodatkowych modułów z aplikacji Podatki. Warunkiem skorzystania z oferty jest jednoczesne nabycie licencji Druczek PRO+Podatki. Moduły te można dokupić zamawiając odrębną licencję Podatki niezależnie i w standardowej cenie.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-08-11 12:07 #29.6 for 18.207.98.97 @ec2-18-207-98-97.compute-1.amazonaws.com