Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyZakupy ZAKUPY → Dossier zakupów

Dossier zakupów

Jak działa Dossier zakupów? Jak sprawdzić koszty w grupach towarowych? Jak podsumować wydatki na konkretny produkt?

Moduł Dossier zakupów pozwala podsumować i pogrupować wydatki kosztowe z modułu Zakupy. Grupowanie zależy od opcji wybranych na ekranie.

Jeśli nie wybierzemy żadnego grupowania, dossier będzie zawierać tylko jedną pozycję. To suma wszystkich zakupów w tym okresie:

Widzimy zakupy na kwotę 549,50 zł netto w roku 2021. Ale właściwie na co poszły te pieniądze? Włączmy grupowanie według grupy:

Widzimy, że 45 zł wydane zostało na internet. Dla pozostałych wydatków nie określono grupy. Zamiast grupy włączmy zatem opcję towar:

Widzimy już strukturę wydatków.

Sałata pojawia się dwukrotnie. To dlatego, że w naszym magazynie występuje pod dwoma kodami magazynowymi. Właściwie ile wydaliśmy na sałatę? Pomoże tutaj standardowy filtr tekstowy:

Dzięki filtrom można w prosty sposób wyciągnąć te dane, które są nam potrzebne. Jeśli włączymy wszystkie opcje i nie użyjemy filtra, dostaniemy po prostu rejestr zakupów za dany okres:

Dossier zakupów przedstawia te same dane, co standardowy rejestr zakupów w module Zakupy, ale w nieco inny sposób. Te same faktury zakupowe za ten sam okres w module Zakupy wyglądają tak:

W kolumnie netto widzimy tę samą sumę 549,50 zł. Jak widać, rejestr jest kompletny.

Wszystkie kwoty są w wynikowych cenach netto. Wynikowa cena netto to cena z dokumentu zakupu, po odliczeniu VAT i po uwzględnieniu rabatów. Ta cena jest porównywalna dla wszystkich dokumentów niezależnie od ich sposobu przeliczania. » zobacz jak

Zobacz także

Cena zakupu Co to jest dynamiczna cena zakupu? Skąd bierze się cena zakupu towaru? Jak zmienia się w czasie?
Formuła obliczeń VAT Co oznacza formuła obliczeń? Według jakiej formuły mam wprowadzić fakturę zakupową?
Sprzedaż poniżej ceny zakupu Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą?
Zakupy w walucie Jak zarejestrować zakupy w walucie? Jak wprowadzić fakturę zakupową?