Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyFakturowanie KSEF → Generowanie tokena KSEF

Generowanie tokena KSEF

Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia?

System KSEF umożliwia wygenerowanie tokena dla aplikacji. Token jest bezterminowy i nieograniczony. Po wprowadzeniu tokena do aplikacji może ona w Twoim imieniu przeglądać i wystawiać e-faktury w dowolnej ilości.

Zaloguj się do KSEF. » zobacz jak

Z menu po lewej stronie wybierz Tokeny, następnie Generuj token:

Wybierz rolę, którą chcesz przypisać do tokena:

Nie ma możliwości ograniczenia ważności tokena, jego zakresu ani przepisania go do konkretnej aplikacji. Token jest bezterminowy i nieograniczony. Po wprowadzeniu tokena do aplikacji może ona w Twoim imieniu przeglądać i wystawiać e-faktury w dowolnej ilości. Token może także umożliwiać nadanie kolejnych poświadczeń!

Następnie naciśnij przycisk Generuj token.

Wygenerowany token zostanie wyświetlony na ekranie:

Skopiuj ten token do Schowka, a następnie wklej go w aplikacji.

Od tego momentu aplikacja będzie mogła wystawiać i odczytywać Twoje faktury bez żadnych ograniczeń, także bez Twojego udziału.

Upewnij się, że ufasz aplikacji. W razie wątpliwości natychmiast unieważnij token.

Nie ma możliwości ograniczenia ważności tokena. Token może zostać wyłącznie unieważniony, ale jego unieważnienie nie unieważnia wystawionych przy jego pomocy faktur!

Zobacz także

Logowanie do KSEF Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika?