Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Jak podłączyć drukarkę fiskalną


Jak podłączyć drukarkę fiskalną? Jak podłączyć przez sieć LAN, WiFi, Internet, Bluetooth, USB albo RS232?

Drukarkę fiskalną można podłączyć na dwa sposoby - albo przez lokalny port w komputerze, albo przez sieć TCP/IP.

Uruchom ustawienia drukarki fiskalnej:

Opcje - Drukarka fiskalna


Podłączenie przez TCP/IP (zalecane) działa przez LAN, WiFi, Internet. Drukarka musi być w trybie SERWER, ale nie musi stać w tym samym pomieszczeniu, kraju albo kontynencie. Po prostu musi być dostępna przez sieć Internet albo Intranet/LAN.

Program potrzebuje informacji o adresie IP (stałym!) i numerze konkretnego portu, za pomocą którego drukarka będzie obsługiwać połączenie. Podaj Adres IP oraz Numer portu a następnie wybierz protokół (Thermal albo Novitus XML).


Połączenie z drukarką fiskalną następuje w trybie ad hoc, czyli w razie potrzeby, a następnie jest zamykane. Jest możliwe zatem korzystanie przez kilka komputerów z jednej drukarki fiskalnej - ale w danym momencie tylko jeden komputer może byćdo niej podłączony. Pamiętaj, że adres IP powinien być stały.

Przetestuj połączenie. Jeśli coś nie działa, sprawdź A. czy drukarka widzi sieć, B. czy zapora nie blokuje połączenia z drukarką (trzeba dodać specjalną regułę), C. czy drukarka ma włączony tryb łączenia się po TCP/IP.

następuje za pośrednictwem portu zainstalowanego w komputerze (RS232). W przypadku połączenia przez Bluetooth lub USB potrzebujesz sterownik, który będzie udawał taki port na potrzeby aplikacji. Właściwy sterownik dostaniesz od swojego serwisanta drukarki fiskalnej.


Naciśnij Szukaj, aby znaleźć czynne porty. Możesz też wybrać port z listy - to jest mniej zalecane, bo nie sprawdzisz od razu, czy port działa.

Przetestuj połączenie. Jeśli coś nie działa, sprawdź A. czy w Panelu Sterowania (dział Menedżer urządzeń) widać port, B. czy drukarka ma włączony tryb łączenia się przez ten port.

Zobacz też jak wybrać drukarkę fiskalną.

Pamiętaj, aby w drukarce ustawić kodowanie polskich liter na Windows CP1250, albo ustaw opcję kodowania według Mazovia.

2020-10-03

fiskalizacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się