Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyRozliczenia i rozrachunki WEZWANIA DO ZAPŁATY → Odsetki handlowe

Odsetki handlowe

Jak naliczyć odsetki od zaległości? Czy program nalicza odsetki w transakcjach handlowych?

Rozliczenia z klientami znajdziesz w module Rozliczenia. » zobacz więcej

Uruchom moduł Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

W górnej części lewym dolnym rogu znajdziesz faktury danego klienta. Zwróć uwagę na kolumny z prawej strony:

Widać tam dotąd wystawione wezwania, noty odsetkowe. W kolumnie odsetki widać odsetki wyszczególnione na tych dokumentach. W kolumnie należne widać odsetki należne zgodnie z ustawą. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty, a jeśli zapłata nie nastąpiła - do dnia wyświetlenia informacji. W przypadku faktur nieopłaconych kwota odsetek każdego dnia będzie wyższa.

Są klienci, którzy mają w zwyczaju płacić po terminie albo dopiero po wezwaniu. Dlaczego masz to tolerować? Masz pełne prawo żądać zapłaty należnych Tobie odsetek. To są całkiem spore kwoty.

W prawej dolnej części widać szczegóły faktur, wystawionych dla danego klienta. Widzisz kwotę odsetek związaną z każdą fakturą.

Naciśnij przycisk Nota, aby wystawić notę odsetkową.

Jeśli otrzymasz wpłatę, zarejestruj ją. » zobacz jak

Pamiętaj, że zgodnie z kodeksem cywilnym powinieneś otrzymaną wpłatę zaliczyć najpierw na należne odsetki, a pozostałą kwotę zaliczyć na poczet najstarszej zaległości.

Otrzymane odsetki są Twoim przychodem.

Zobacz także

Wezwanie do zapłaty Jak wygenerować wezwanie do zapłaty konkretnej faktury?
Zbiorcze wezwanie do zapłaty Jak wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty?