Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzySprzedaż detaliczna i fiskalizacja PARAGONY → Paragon bez NIP

Paragon bez NIP

Jak wystawić paragon fiskalny dla osoby fizycznej?

Przejdź do modułu Paragony:

Sprzedaż - Paragony

Wybierz opcję Nowy paragon fiskalny:

Nie są obsługiwane żadne pola związane z danymi kontrahenta, opisami, danymi dokumentów powiązanych. Jeśli chcesz wystawić dokument sprzedaży z danymi klienta, wystaw fakturę. » zobacz więcej

Upewnij się, że klient jest osobą fizyczną i nie chce otrzymać faktury na firmę. W przeciwnym razie wystaw paragon fiskalny z NIP. » zobacz kiedy

Otworzy się okienko paragonu. To okienko służy wyłącznie do wystawienia paragonu fiskalnego do sprzedaży detalicznej bezdokumentowej.

Użyj przycisku Dodaj z magazynu, aby wstawić towary z magazynu. Jeśli towary nie są oznaczone jako usługa, zostanie zapisany ruch magazynowy.

Użyj przycisku Dopisz z ręki, aby dodać pozycje paragonu nie powiązane z magazynem. Pozycje dopisane z ręki nie powodują ruchów magazynowych:

Masz już wypełniony paragon:

Naciśnij teraz Wystaw i fiskalizuj. Jeśli fiskalizacja powiedzie się, paragon zostanie zapisany. Numer paragonu zostanie automatycznie nadany przez drukarkę fiskalną.

Jeśli wystąpi błąd, zapisanie paragonu może nie mieć sensu. Program zapyta:

Wybierz TAK wyłącznie w sytuacji, jeśli problem jest chwilowy.

Aby ponowić próbę fiskalizacji zapisanego paragonu, otwórz go z powrotem:

Widzisz, że paragon nie ma ustawionej opcji Zafiskalizowano. Naciśnij Wystaw i fiskalizuj.

Paragon nie służy do fiskalizowania wystawionej wcześniej faktury, do wystawienia faktury uproszczonej ani obsługi sprzedaży innej, niż detaliczna.

Paragon jest zawsze w kwocie brutto. Brana jest pod uwagę cena brutto ustalona w magazynie. W razie braku takiej ceny, cena brutto obliczona jest jako cena z magazynu plus VAT.

Paragon wystawiony w tym miejscu nie jest księgowany do VAT, do Książki ani nie wchodzi w JPK. Jeśli posiadasz urządzenie fiskalne, księgowane zostaną raporty dzienne lub miesięczne wprowadzone w module Kasa fiskalna. ',

Zobacz także

Faktura czy paragon Paragon czy faktura? Jak dokumentować sprzedaż, aby najprościej ją zaksięgować?
Faktura do paragonu fiskalnego Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego?
Faktura do paragonu z NIP Jak wystawić fakturę dla firmy do paragonu fiskalnego z NIP?
Numer NIP na paragonie Jak wystawić paragon z numerem NIP?
Paragon z NIP Jak wystawić paragon fiskalny dla firmy? Jak wystawić paragon z NIP?