Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

DRUCZEK Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC Strona główna    

×Zamówienie

Paragon z NIP


Jak wystawić paragon fiskalny dla firmy? Jak wystawić paragon z NIP?

Najpierw upewnij się, że klient chce otrzymać fakturę uproszczoną (bo sprzedaż nie przekroczy 450 zł) względnie jest gotów przyjść za kilka dni po fakturę do paragonu przewyższającego 450 zł. Może lepiej wystawić od razu fakturę? » zobacz więcej

Aby wystawić paragon fiskalny z NIP, przejdź do modułu Paragony:

Sprzedaż - Paragony

Wybierz opcję Nowy paragon z NIP:


Najpierw musisz podać NIP:


Nie są obsługiwane żadne pola związane z danymi kontrahenta ani baza kontrahentów. Jeśli chcesz wystawić dokument sprzedaży z danymi klienta, wystaw fakturę. » zobacz więcej

Otworzy się okienko paragonu. To okienko służy wyłącznie do wystawienia paragonu fiskalnego dla firmy.


Nie możesz już zmienić ani typu paragonu, ani numeru NIP.

Użyj przycisku Dodaj z magazynu, aby wstawić towary z magazynu. Jeśli towary nie są oznaczone jako usługa, zostanie zapisany ruch magazynowy.

Użyj przycisku Dopisz z ręki, aby dodać pozycje paragonu nie powiązane z magazynem. Pozycje dopisane z ręki nie powodują ruchów magazynowych:


Masz już wypełniony paragon:


Naciśnij teraz Wystaw i fiskalizuj. Jeśli fiskalizacja powiedzie się, paragon zostanie zapisany. Numer paragonu zostanie automatycznie nadany przez drukarkę fiskalną.

Jeśli wystąpi błąd, zapisanie paragonu może nie mieć sensu. Program zapyta:


Wybierz TAK wyłącznie w sytuacji, jeśli problem jest chwilowy.

Aby ponowić próbę fiskalizacji zapisanego paragonu, otwórz go z powrotem:


Widzisz, że paragon nie ma ustawionej opcji Zafiskalizowano. Naciśnij Wystaw i fiskalizuj.

Paragon jest zawsze w kwocie brutto. Brana jest pod uwagę cena brutto ustalona w magazynie. W razie braku takiej ceny, cena brutto obliczona jest jako cena z magazynu plus VAT.

Paragon wystawiony w tym miejscu nie jest księgowany do VAT, do Książki ani nie wchodzi w JPK. Jeśli posiadasz urządzenie fiskalne, księgowane zostaną raporty dzienne lub miesięczne wprowadzone w module Kasa fiskalna.

W ciągu 7 dni nabywca może wrócić po fakturę, a Ty będziesz musiał ją wystawić. » zobacz jak

Paragon z NIP do kwoty 450 jest fakturą uproszczoną. » zobacz więcej

2020-10-11

paragony

· Pozostałe tematy
· Zadaj swoje pytanie
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-10-25 11:36 #34.9 for 18.232.146.112 @ec2-18-232-146-112.compute-1.amazonaws.com