Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

DRUCZEK Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC Strona główna    

×Zamówienie
FAQ · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Czy faktury się podpisuje · Dodatkowe teksty na fakturze · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Faktura WDT · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Format daty w rejestrach · Groszowe różnice na fakturach · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Jak wystawić fakturę do pro-formy · Jak wysłać fakturę mailem · Jak zmienić fakturę · KP do faktury · Klienci jednorazowi · Klienci powtarzający się · Kody na fakturach · Kody państw i języków w programie · Księgowanie korekt · Księgowanie miesiąca · Księgowanie składek ZUS · Kwota słownie na fakturze · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer NIP na paragonie · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Numerowanie faktur · Podatek liniowy i inne parametry podatkowe · Remanent · Rodzaje faktur · Split payment · Usuwanie wystawionych faktur · VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego · Wezwanie do zapłaty · Wprowadzanie składek ZUS · Wpłaty do faktury · Wystawianie faktury · Zamykanie miesiąca · Zamykanie rejestrów · Zapisywanie PDF · Zasady odpowiedzialności · Zasady prawidłowego księgowania · Zasysanie danych · Zasysanie danych do Książki · Zasysanie danych do VAT · Zawartość faktury korygującej · Zbiorcze wezwanie do zapłaty · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Zmiana kontrahenta podczas wystawiania faktury

Usuwanie wystawionych faktur


Jak usunąć błędną fakturę? Czy program sam cofa numerację i usuwa PDF?

Każdy dokument w sensie technicznym można usunąć z programu. Pamiętaj, że usunięcie dokumentu to stateczność. Może lepiej wystawić fakturę korygującą albo inny tego rodzaju dokument?

Nigdy nie usuwaj faktury, która została wprowadzona do obiegu, na przykład wysłana do klienta, zaksięgowana albo wprowadzona do JPK.

Wykonaj kopię zapasową. » zobacz jak

Usuwanie dokumentów jest operacją nieodwracalną.

Aby usunąć fakturę z listy faktur,

Faktury - prawy klawisz myszy - Faktura - Usuń.

Używaj tej opcji wyłącznie wtedy, gdy naprawdę wprowadziłeś jakieś głupoty.


Usunięcie faktury (ani żadnego innego dokumentu) nie zmienia żadnych innych danych. Numeracja faktur nie cofa się, PDF nie zostaje skasowany, wydruk nie zostanie zniszczony, wysłany mail do klienta nie zostanie wycofany itp. Jeśli korzystasz z usługi Kopia elektroniczna, to kopia tej faktury także pozostanie. Jeśli faktura zmieniała stany magazynowe, nie zostaną one przywrócone.

Jeśli jednak się rozmyśliłeś, być może dane w pewnym zakresie uda się przywrócić. » zobacz jak

Nie zalecamy także edytowania wystawionej faktury.

2020-06-01

faktury ksiegowanie

· Pozostałe tematy
· Zadaj swoje pytanie

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-09-22 11:51 #32.5 for 3.237.200.21 @ec2-3-237-200-21.compute-1.amazonaws.com