Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Wysyłanie poczty z bufora

Wysyłanie poczty z bufora

Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?

Przejdź do modułu E-mail. Zobaczysz maile, które są do wysłania:

Po prawej stronie widać skrócony podgląd maila:

Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Jeśli nie, przejdź do edycji maila i zmień jego treść.

Teraz naciśnij przycisk Wyślij. Program poprosi o potwierdzenie:

Może się zdarzyć, że przesadziłeś z załącznikami. Pojawi się wtedy drugie pytanie:

Potraktuj je poważnie. Zbyt duży mail i tak nie dojdzie do nadawcy.

Jeśli jesteś przekonany, że tak duży mail jest oczekiwany i zostanie doręczony, potwierdź wysyłkę.

Jeśli wszystko będzie OK, zobaczysz potwierdzenie:

Twój mail zniknie z zakładki Do wysłania. Będzie teraz widoczny na zakładce Wysłane.

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?