PROGRAMY | POMOC | KONTAKT    

Gwarancja JPK™

Od 1 stycznia 2018 wszyscy podatnicy powinni mieć oprogramowanie pozwalające na generowanie plików JPK. W roku 2018 oferować będziemy dodatkową, bezpłatną Gwarancję JPK™.

Zasady usługi

W razie wszczęcia kontroli podatkowej oferujemy bezpłatną, jednostanowiskową uzupełniającą licencję EJ, EJ+ oraz Podatki JPK.

Wydana licencja uzupełniająca będzie miała okres ważności nie krótszy niż 30 dni po zakończeniu trwania kontroli podatkowej. W razie przedłużenia terminu kontroli, możliwe jest wydanie kolejnej licencji na zasadach opisanych niżej.

Gwarancja JPK pozwala samodzielnie wygenerować kompletny zestaw danych nawet, jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie będzie posiadał ważnej licencji na EJ, EJ+ lub Podatki.

Aby skorzystać z Gwarancji JPK, użytkownik musi posiadać pełne dane programu, ważną opłaconą licencję na program przynajmniej w poziomie X7, X8 lub nowszą przez cały okres od momentu wystawienia dokumentu kontrolowanego do momentu kontroli podatkowej oraz wykupiony Abonament Serwisowy Premium.

Gwarancja JPK nie działa, jeśli ciągłość licencji na kwalifikujący program JZK oraz Abonament Serwisowy Premium nie jest zachowana.

Gwarancja JPK nie obejmuje czynności wytworzenia plików JPK, pozostaje to w gestii podatnika. Gwarancja JPK umożliwia pobranie i zainstalowanie narzędzi, pozwalających wytworzyć wymagany plik JPK.

Narzędzia działające z użyciem licencji uzupełniającej umożliwią wytworzenie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KPIR, pod warunkiem posiadania przez użytkownika odpowiednich danych przygotowanych we właściwy sposób i w terminach zgodnych z przepisami podatkowymi.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość wprowadzenia i przetwarzania danych, a udostępnianych narzędzi używa zgodnie z warunkami licencji.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zabezpieczenie i przechowywanie danych do celów kontroli podatkowej, w sposób gwarantujący niezmienność treści oraz odczytanie danych nawet w okresie powyżej 5 lat od ich sporządzenia.

Gwarancja nie obejmuje reprezentacji wobec organów podatkowych, są to czynności zastrzeżone dla doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Gwarancja jest bezwzględnie ograniczona do wydania licencji uzupełniająch i nie daje żadnych dodatkowych praw, zobowiązań lub wierzytelności, w szczególności nie gwarantuje poprawności i rzetelności rozliczenia podatkowego - te kwestie pozostają bezwzględnie w gestii podatnika.

Udzielenie i wygaśnięcie licencji

Licencja na usługę Gwarancja JPK jest udzielana na pełny rok kalendarzowy, jeśli użytkownik posiada ważną licencję na dowolny program JZK oraz aktywny Abonament Serwisowy Premium, wydane po 1 stycznia 2017 i ważne po 1 stycznia 2018, w poziomie przynajmniej X7, X8 lub nowszym.

Z usługi Gwarancja JPK wyłączone są licencje Start, licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2017 oraz licencje, których termin ważności już wygasł.

Licencja na usługę Gwarancja JPK udzielana jest nieodpłatnie, jeśli użytkownik jest do niej uprawniony na podstawie pozostałych postanowień tu zawartych.

Wydanie dodatkowych licencji w ramach Gwarancji JPK nastąpi w ciągu 7 dni, na pisemny wniosek podatnika, po załączeniu zawiadomienia lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o wszczęciu kontroli podatkowej lub o wydłużeniu czasu kontroli.

Licencja na usługę Gwarancja JPK wygasa z dniem jej wygaśnięcia - lub wcześniej w momencie, w którym wygasa lub zostaje unieważniona ostatnia posiadana przez użytkownika licencja na dowolny program JZK lub Abonament Serwisowy Premium.

Po wygaśnięciu licencji na usługę Gwarancja JZK, kolejna licencja może zostać wydana odpłatnie, pod warunkiem uprzedniego nabycia i opłacenia przez użytkownika ważnej licencji na kwalifikujący program JZK oraz wykupienia Abonamentu Serwisowego Premium.

Wartość licencji na usługę Gwarancja JPK stanowi równowartość ceny licencji rocznej na Abonament Serwisowy Premium, według cennika z dnia wydania licencji. Jeśli użytkownik nie posiada kwalifikującej licencji, opisanej wyżej, może wykupić Gwarancję JPK w cenie wskazanej wyżej.

Gwarancja nie jest dostepna, jeśli użytkownik posiada system Windows Vista lub Windows XP.

Programy dla firm  Druczek  Druczek PRO HIT!  Fakturzysta  Fakturzysta PRO  Podatki JPK  Pakiet JZK  Branżowe 8 
JPK e-Deklaracje ZUS 
Pomoc 
Kontakt  Napisz do nas! 

Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

2019-02-20 16:27 #0.5 for 18.206.175.155 @ec2-18-206-175-155.compute-1.amazonaws.com