Druczek 365

Kompleksowy program dla małej firmy dowolnej branży. Wszystko, co potrzebne na co dzień.

Kompleksowy program dla małej firmy dowolnej branży

Druczek jest kompleksowym narzędziem do zarządzania wszelkimi aspektami małego biznesu czy biura rachunkowego.

Fakturowanie: Program umożliwia łatwe wystawianie i zarządzanie fakturami dowolnego rodzaju.
Rozliczenia: Obsługuje rozliczenia z kontrahentami, w tym windykację za pomocą wezwań do zapłaty lub not odsetkowych.
Procedury: Zapewnia łatwy dostęp do szybkiego fakturowania procedur złożonych, składających się z kilku towarów i usług.
Magazyn: Ułatwia zarządzanie zapasami, kontrolę stanu magazynu i zasobów firmy.
Zakupy: Pomaga w śledzeniu i organizowaniu zakupów, zarówno jednorazowych, jak i regularnych.
Dostawy: Umożliwia zarządzanie procesem dostaw, od zamówienia do dostarczenia.
Zamówienia: Obsługuje cały proces zamówień, od złożenia zamówienia do jego realizacji.
Kasa gotówkowa: Program umożliwia zarządzanie gotówką i jej prawidłowe rozliczenie.
Przelewy: Narzędzie umożliwia zarządzanie przelewami bankowymi, w tym śledzenie dat i kwot.
Bank i karty: Pomaga w monitorowaniu transakcji bankowych i kart kredytowych.
Waluty: Obsługuje różne waluty, co jest szczególnie przydatne dla firm prowadzących działalność międzynarodową.
E-maile: Umożliwia skuteczne zarządzanie komunikacją e-mail z klientami i partnerami biznesowymi.
Terminarz: Pozwala na zarządzanie harmonogramem, terminami spotkań i ważnymi datami.
Dokumenty: Program pozwala na przechowywanie, organizowanie i szybki dostęp do wszystkich dokumentów firmy.
Poczta: Zapewnia możliwość zarządzania pocztą elektroniczną, organizując wysyłkę faktur i innych dokumentów bezpośrednio z programu.

Program Druczek jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących kompleksowego, ale łatwego w obsłudze programu do zarządzania wszystkimi aspektami ich działalności. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Procedury
Procedury złożone. Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur. więcej →

Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych. więcej →

Zakupy
Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. więcej →

Dostawy
Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. więcej →

Zamówienia
Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form. więcej →

Abonamenty
Umowy abonamentowe. Fakturowanie seryjne. więcej →

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Przelewy
Przelewy papierowe i elektroniczne. Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir. więcej →

Bank i karty
Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Dokumenty
Dokumenty firmowe. Generowanie prostych dokumentów tekstowych. Drukowanie dokumentu. Wysyłanie mailem w PDF. Noty obciążeniowe do rozrachunków. Noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych. więcej →

Poczta
Wysyłka poczty papierowej. Obsługa nadawcy masowego. Drukowanie etykiet adresowych. Drukowanie zbiorówki pocztowej. Przesyłki kurierskie. Obsługa przesyłek kurierskich. Numer listu przewozowego. Raporty. Dziennik korespondencji. Korespondencja przychodząca. Korespondencja wychodząca. Dekretowanie korespondencji. Załączniki. Obsługa PDF. więcej →

Terminarz
Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku. więcej →

Sprawy i zlecenia
Obsługa spraw i zleceń. Rejestrowanie sprawy. Prowadzenie sprawy. Rozzliczanie i fakturowanie według stawki stałej, godzinowej lub okresowej. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Fakturowanie: Wystawianie faktur, paragonów oraz prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług i drukowania paragonów fiskalnych.
Rozliczenia: Zarządzanie procesem rozliczeń z kontrahentami. Generowanie wykazu zarejestrowanych wpłat do faktur, rozliczeń do faktur oraz wezwań do zapłaty.
Abonamenty: Tworzenie umów abonamentowych.
Procedury: Obsługa procedur złożonych, które mogą być stosowane w procesach biznesowych.
Magazyn: Zarządzanie bazą towarów, dokumentami magazynowymi, niepodatkowym remanentem, kaucjami za opakowania zwrotne oraz ruchami towarów w magazynie.
Zakupy: Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych.
Dostawy: Zamawianie i rejestrowanie dostaw.
Zamówienia: Przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami od klientów. Generowanie faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniami. Tworzenie ofert i dokumentów pro-forma.
Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej. Generowanie raportów kasowych.
Przelewy: Wykonywanie przelewów papierowych i elektronicznych.
Bank i karty: Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Obsługa rachunku bankowego.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.
Terminarz: Zarządzanie terminami, sprawami i zleceniami. Obsługa terminarza tygodniowego, miesięcznego i rocznego.
Dokumenty: Zarządzanie dokumentami firmowymi. Generowanie not obciążeniowych i not korygujących do faktur zakupowych lub kosztowych.
Poczta: Obsługa wysyłki poczty papierowej, przesyłek kurierskich oraz prowadzenie dziennika korespondencji.

W przypadku potrzeby rozszerzenia funkcjonalności programu, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych modułów lub usług.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 36 ekranów aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Wezwania do zapłaty i noty odsetkoweWezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Nota odsetkowaNota odsetkowa
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Płatności elektronicznePłatności elektroniczne
Wpłata kartąWpłata kartą
TransakcjaTransakcja
KontrahenciKontrahenci
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Nota obciążeniowaNota obciążeniowa
Poczta papierowaPoczta papierowa
Zbiorówka pocztowaZbiorówka pocztowa
KorespondencjaKorespondencja
Terminarz tygodniowyTerminarz tygodniowy
SprawySprawy
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Kopia elektroniczna
Automatyczna kopia elektroniczna faktur. więcej →

Komis i marża
Obsługa komisu. Umowa komisowa. Przyjęcie do komisu. Sprzedaż towaru na fakturę VAT marża. Rozliczenie z komitentem. Faktury VAT marża. Rejestr marży. więcej →

Produkcja
Obsługa procesu produkcyjnego. Produkty złożone. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż. Monitorowanie dostępności komponentów. Wycena produkcji. więcej →

Reklamacje
Reklamacje do sprzedaży. Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja reklamacji. Obsługa reklamacji. Wynik reklamacji. Rzeczoznawcy.*. więcej →

Kody pocztowe
Baza kodów pocztowych. Wyszukiwanie kodu pocztowego dla podanego adresu. Rozpoznawanie kodów pocztowych. Geolokalizacja kodów pocztowych. Mapa. więcej →

AI
Sztucza inteligencja AI. Generowanie tekstów typu lorem ipsum na zadany temat. Reklamy, marketing, landingi, ogłoszenia, dokumenty. * w przygotowaniu. więcej →

Raporty
Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży. Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup. więcej →

Koszty
Faktury kosztowe. Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT. więcej →

Pomoc
Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Druczek 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Druczek 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Jako długoletni użytkownik Druczka, muszę przyznać, że jest to narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie codziennej pracy. Program, który zaczynał jako proste narzędzie, ewoluował wraz z moimi potrzebami, stając się kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania małym biznesem czy biurem rachunkowym.

Jednym z największych atutów Druczka jest jego prostota obsługi. Druczek oferuje teraz szeroki zakres funkcji, które znacznie ułatwiają codzienną pracę. Pomimo rosnącej liczby funkcji, program pozostaje intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dodatkowo, wsparcie techniczne jest zawsze dostępne, a regularne aktualizacje gwarantują, że program jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

Druczek to program, który zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka niezawodnego, łatwego w obsłudze i kompleksowego narzędzia do zarządzania małym biznesem czy biurem rachunkowym.


Kim są użytkownicy programu Druczek 365?
Użytkownicy programu Druczek reprezentują szeroki zakres branż i sektorów gospodarki, którzy korzystają z tego programu do zarządzania swoją działalnością. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych branż, które wykorzystują program Druczek:

1. Przetwórstwo przemysłowe: Firmy z tej branży, takie jak te zajmujące się obróbką mechaniczną elementów metalowych, produkcją konstrukcji metalowych i naprawą urządzeń elektrycznych, korzystają z programu Druczek do zarządzania procesami produkcyjnymi i konserwacyjnymi.

2. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych: Firmy zajmujące się sprzedażą hurtową, konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, a także sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, wykorzystują ten program do zarządzania swoją działalnością handlową i serwisową.

3. Budownictwo: Firmy budowlane, takie jak te specjalizujące się w instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, korzystają z programu do zarządzania swoimi projektami budowlanymi.

4. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Firmy świadczące usługi sprzątania, zarówno specjalistyczne jak i niespecjalistyczne, korzystają z programu Druczek do zarządzania swoimi usługami.

5. Informacja i komunikacja: Firmy z tej branży, takie jak telekomunikacja przewodowa, doradztwo w zakresie informatyki i działalność związana z oprogramowaniem, wykorzystują program do zarządzania swoimi usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi.

6. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: Firmy specjalizujące się w dziedzinach takich jak inżynieria, architektura i doradztwo podatkowe, korzystają z programu do zarządzania swoją działalnością profesjonalną.

7. Pozostała działalność usługowa: Firmy oferujące różne usługi, takie jak naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku czy działalność organizacji religijnych, korzystają z programu do zarządzania swoimi usługami.

I wiele innych sektorów, takich jak transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, górnictwo i wydobywanie.

Wszystkie te firmy wykorzystują program Druczek do zarządzania swoją działalnością, usprawniania procesów i zwiększania efektywności.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800018

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Druczek 365
Kompleksowy program dla małej firmy dowolnej branży. Wszystko, co potrzebne na co dzień.