Pakiet Lokale

Ewidencja lokali. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty. Naliczenia we wspólnotach. Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów.
Pakiet Lokale jest kompleksowym narzędziem do zarządzania lokalami w ramach wspólnot mieszkaniowych. Oferuje moduły i funkcje umożliwiające ewidencję lokali, wizualizację budynków, naliczenia we wspólnotach oraz ewidencję i rozliczanie zużycia mediów.

Moduły zawarte w pakiecie Lokale to:

1. Lokale: Ten moduł umożliwia tworzenie i prowadzenie ewidencji lokali w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Można w nim przechowywać informacje dotyczące poszczególnych lokali, takie jak numer lokalu, powierzchnia, piętro, stan techniczny i inne szczegóły.

2. Budynki: Moduł ten pozwala na wizualizację budynków wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. Można w nim przedstawić strukturę budynków, rozmieszczenie lokali, klatek schodowych, pięter itp. Dzięki temu można łatwo zorientować się w układzie budynków i lokalizacji poszczególnych lokali.

3. Naliczenia we wspólnotach: Ten moduł służy do dokonywania naliczeń i rozliczeń finansowych w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Można w nim monitorować opłaty miesięczne, czynsze, koszty utrzymania, fundusze remontowe i inne składniki finansowe związane z lokalami i budynkami.

4. Liczniki: Moduł ten umożliwia zarządzanie licznikami mediów, takimi jak woda, prąd, gaz. Można w nim rejestrować odczyty liczników, monitorować zużycie oraz przeprowadzać rozliczenia oparte na danych z liczników. Funkcja ta umożliwia zarządzanie parametrami liczników mediów, takimi jak numer licznika, rodzaj mediów, odczyty, daty odczytów itp. Dzięki temu można dokładnie monitorować zużycie mediów i przeprowadzać precyzyjne rozliczenia.

Pakiet Lokale pozwala wprowadzać informacje dotyczącce konkretnego lokalu w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Może zawierać informacje takie jak numer lokalu, powierzchnia, wyposażenie itp. Można ustalać stawki rozliczeniowe za zużycie mediów w poszczególnych lokalach. Na podstawie stałych opłat i opłat za media tworzone są naliczenie lokatorskie dla konkretnego lokalu. Może obejmować opłaty miesięczne, dodatkowe koszty lub inne składniki rozliczeń finansowych związanych z użytkowaniem danego lokalu.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet Lokale zawiera następujące moduły:
✓ Lokale
✓ Budynki
✓ Naliczenia we wspólnotach
✓ Liczniki

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet Lokale obsługuje następujące dokumenty:
✓ Lokal
✓ Stawka za media
✓ Naliczenie lokatorskie
✓ Licznik

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet Lokale obsługuje następujące funkcje:
✓ Szczegóły lokalu w budynku
✓ Stawka rozliczeń za media
✓ Naliczenie lokatorskie: miesięczne lub dodatkowe
✓ Parametry licznika mediów

Czy ten pakiet jest w standardzie?

Pakiet Lokale jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Lokator
✓ Wspólnota

Warto dokupić

Podstawowa cena pakietu Lokale wynosi 199,- zł +VAT.

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet Lokale
Ewidencja lokali. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty. Naliczenia we wspólnotach. Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów.