Pakiet Sprzęt

Pakiet Sprzęt to kompleksowy zestaw modułów służących do zarządzania i obsługi sprzętu technicznego. Baza sprzętu technicznego.

Sprzęt

Dane sprzętu technicznego, rejestracja przeglądów UDT.

Historia sprzętu

Historia zleceń przeglądu lub naprawy dla sprzętu technicznego.

Wybór sprzętu

Wybór sprzętu do zlecenia.
Pakiet Sprzęt to kompleksowy zestaw modułów służących do zarządzania i obsługi sprzętu technicznego. Może być wykorzystywany jako wyposażenie w hotelach, budynkach we wspólnotach mieszkaniowych, a także jako podstawa do utworzenia zleceń serwisowych.

Moduły zawarte w pakiecie Sprzęt to:

1. Sprzęty: Ten moduł pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi poszczególnych elementów sprzętu. W ramach tego modułu można rejestrować informacje o sprzęcie, takie jak nazwa, numer seryjny, model, producent itp. Ponadto, moduł ten umożliwia również rejestrację przeglądów UDT (Urząd Dozoru Technicznego), co pozwala na monitorowanie i aktualizację informacji dotyczących przeglądów technicznych.

2. Historia: Ten moduł pozwala na śledzenie historii poszczególnych elementów sprzętu. Dzięki niemu można rejestrować informacje o przeglądach lub naprawach, które były wykonywane dla danego sprzętu. Umożliwia to ścisłe monitorowanie stanu technicznego i historii konserwacji każdego elementu sprzętu. Ten dokument zawiera pełną historię przeglądów, napraw i konserwacji poszczególnych elementów sprzętu. Pozwala na monitorowanie i śledzenie działań podejmowanych w odniesieniu do danego sprzętu na przestrzeni czasu.

Pakiet Sprzęt służy jako baza dla zleceń serwisowych. Sprzęt można przyporządkować do konkretnego zlecenia serwisowego. Zlecenie będzie zawierać dane dotyczące charakterystyki tego sprzętu, jego nazwy, numeru seryjnego oraz innych cech. Nic nie trzeba przepisywać.

Dzięki pakietowi Sprzęt można skutecznie zarządzać, monitorować i śledzić informacje dotyczące sprzętu technicznego, co umożliwia efektywne utrzymanie sprzętu w dobrej kondycji, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie awarii.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet Sprzęt zawiera następujące moduły:
✓ Sprzęt

Jakie są podstawowe funkcje?

✓ Baza sprzętu technicznego
✓ Rejestr sprzętu rolniczego
✓ Rejestr wyposażenia warsztatu
✓ Rejestr wind i podnośników
✓ Sprzęt serwisowany
✓ Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu
✓ Przeglądy UDT, TDT i WDT
✓ Pomiary elektryczne.

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet Sprzęt obsługuje następujące dokumenty:
✓ Sprzęt
✓ Historia sprzętu
✓ Wybór sprzętu

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet Sprzęt obsługuje następujące funkcje:
✓ Dane sprzętu technicznego, rejestracja przeglądów UDT.
✓ Historia zleceń przeglądu lub naprawy dla sprzętu technicznego.
✓ Wybór sprzętu do zlecenia.

Historia taka, jak Twoja...

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak: →

Napisz swoją historię! Wypróbuj pakiet Sprzęt i przekaż nam swoją opinię.

Nie zapomnij dopisać się do listy referencyjnej. Użytkownicy obecni na naszej liście referencyjnej korzystają z preferencyjnych warunków.

Korzystanie z pakietu Sprzęt jest nieocenione. Ten kompleksowy zestaw modułów umożliwia mi skuteczne zarządzanie i obsługę sprzętu technicznego, który później podlega zleceniom serwisowym.

Pakiet umożliwia również planowanie i wykonywanie przeglądów okresowych.

Dzięki tym modułom, moja praca jest bardziej efektywna i precyzyjna, co przekłada się na zadowolenie klientów i wysoką jakość usług serwisowych.

W standardzie...

Pakiet jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Lokator
✓ Rolnik
✓ Serwis
✓ Warsztat
✓ Hotel

Warto dokupić...

Pakiet Sprzęt jest zalecany dla następujących aplikacji: Warsztat, Opony.

Podstawowa cena pakietu Sprzęt wynosi 399,- zł +VAT.

...w promocji!

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet Sprzęt
Pakiet Sprzęt to kompleksowy zestaw modułów służących do zarządzania i obsługi sprzętu technicznego. Baza sprzętu technicznego.