Pakiet VAT

Rejestr VAT należnego. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej.

VAT

Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Import danych z innych modułów. Generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K z deklaracją VAT-7. Walidacja, weryfikacja i wizualizacja pliku JPK. Wysyłanie pliku JPK.

Miesiąc VAT

Miesięczne rozliczenie podatku VAT. Obliczanie podatku należnego do zapłaty lub naliczonego do zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT w ramach pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.

Wiersz VAT

Wiersz deklaracji VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT.

Wpis VAT

Wpis VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT z automatycznym przyporządkowaniem pól deklaracji.

Zasysanie do VAT

Automatyczne zasysanie do VAT: Sprzedaż z faktur, raporty z kasy fiskalnej, zakupy, koszty.

Raporty fiskalne

Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT.

Analiza fiskalna

Analiza fiskalna: Weryfikacji kompletności księgowania.

Raport z kasy fiskalnej

Raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet VAT zawiera następujące moduły:
✓ VAT
✓ Raporty fiskalne

Jakie są podstawowe funkcje?

✓ Rejestr VAT należnego
✓ Rejestr VAT naliczonego
✓ Import plików JPK
✓ Import danych z innych modułów
✓ Generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K z deklaracją VAT-7
✓ Walidacja, weryfikacja i wizualizacja pliku JPK
✓ Wysyłanie pliku JPK
✓ Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej
✓ Analiza fiskalna
✓ Raporty RO do rejestru VAT.

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet VAT obsługuje następujące dokumenty:
✓ Miesiąc VAT
✓ Wiersz VAT
✓ Wpis VAT
✓ Zasysanie do VAT
✓ Analiza fiskalna
✓ Raport z kasy fiskalnej

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet VAT obsługuje następujące funkcje:
✓ Miesięczne rozliczenie podatku VAT. Obliczanie podatku należnego do zapłaty lub naliczonego do zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT w ramach pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.
✓ Wiersz deklaracji VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT.
✓ Wpis VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT z automatycznym przyporządkowaniem pól deklaracji.
✓ Automatyczne zasysanie do VAT: Sprzedaż z faktur, raporty z kasy fiskalnej, zakupy, koszty.
✓ Analiza fiskalna: Weryfikacji kompletności księgowania.
✓ Raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej.

W standardzie...

Pakiet VAT jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Książka
✓ Podatki

Warto dokupić...

Podstawowa cena pakietu VAT wynosi 149,- zł +VAT.

Pakiet VAT wymaga równoczesnego zamówienia pakietu: Fakturowanie.

...w promocji!

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet VAT
Rejestr VAT należnego. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej.