Pakiet Wspólnoty

Ewidencja wspólnot. Dokumenty wspólnot. Koszty wspólnot.
Pakiet Wspólnoty to zestaw modułów i funkcji służących do zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Obejmuje on różne aspekty związane z ewidencją, dokumentacją i kosztami wspólnot.

Moduły zawarte w pakiecie Wspólnoty to:

1. Wspólnoty: Moduł ten umożliwia tworzenie i prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Można w nim przechowywać informacje dotyczące poszczególnych wspólnot, takie jak dane kontaktowe, adresy, informacje o zarządzie i inne istotne dane administracyjne.

2. Dokumenty wspólnot: Ten moduł pozwala na zarządzanie dokumentacją związaną z wspólnotami mieszkaniowymi. Można w nim przechowywać i udostępniać dokumenty takie jak regulaminy, protokoły zebrań, umowy, deklaracje członkowskie i inne ważne dokumenty.

3. Koszty wspólnot: Moduł ten umożliwia zarządzanie kosztami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Można w nim śledzić i rejestrować różne rodzaje wydatków, takie jak koszty utrzymania budynków, remonty, opłaty za media, ubezpieczenia itp.

Pakiet Wspólnoty obsługuje stałe opłaty. Uumożliwia obliczanie opłat na podstawie różnych czynników, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób itp.

Pakiet Wspólnoty oferuje różne funkcje, w tym:

1. Dane wspólnoty mieszkaniowej: Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Można rejestrować dane kontaktowe, szczegóły dotyczące zarządu, informacje o członkach itp.

2. Dane zarządu: Ten moduł umożliwia przechowywanie danych dotyczących zarządu wspólnoty mieszkaniowej, takich jak dane osobowe członków zarządu, ich funkcje, kontakty i inne informacje administracyjne.

3. Stała opłata lokatorska: Funkcja ta umożliwia obliczanie stałej opłaty mieszkaniowej na podstawie różnych kryteriów, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób zamieszkujących mieszkanie itp.

Pakiet Wspólnoty zapewnia narzędzia do skutecznego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, obsługując różne aspekty, takie jak ewidencja, dokumentacja i koszty. Umożliwia również łatwe zarządzanie danymi wspólnoty i obliczanie opłat mieszkaniowych w sposób spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet Wspólnoty zawiera następujące moduły:
✓ Wspólnoty
✓ Dokumenty wspólnot
✓ Koszty wspólnot

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet Wspólnoty obsługuje następujące dokumenty:
✓ Wspólnota.
✓ Stała opłata

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet Wspólnoty obsługuje następujące funkcje:
✓ Dane wspólnoty mieszkaniowej. Dane zarządu.
✓ Stała opłata lokatorska, obliczana od udziału, powierzchni, ilości osób itp.

Czy ten pakiet jest w standardzie?

Pakiet jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Lokator
✓ Wspólnota

Warto dokupić

Podstawowa cena pakietu Wspólnoty wynosi 499,- zł +VAT.

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet Wspólnoty
Ewidencja wspólnot. Dokumenty wspólnot. Koszty wspólnot.