Najpopularniejszy program dla małej firmy

Strona główna

Moduł Sprzedaż

Nowa faktura

Zmiana rodzaju dokumentu w locie

Okno danych kontrahenta

Dossier klienta

Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT

Wyszukiwanie kodu pocztowego

Moduł Przelewy

Nowy przelew

Nowy przelew ZUS

Przelew ZUS z formularzem

Moduł Zamówienia

Rejestrowanie wpłˆaty do faktury

Nota odsetkowa

Wykresy w module Raporty

Zyski i Straty w module Raporty

Faktura z formularzem przelewu

Moduł Kasa

KW Polecenie wypˆaty

Moduł Bank

Moduł Terminarz

Moduł Kontrahenci

Moduł Œrodki Trwałˆe

Moduł Bazy adresowe

Moduł Podatki

Nowa koperta

Koperta

Arkusz nalepek adresowych

Administrator

Moduł Ksišżka

Moduł VAT

Podsumowanie zamówień

Zrzuty ekranu sš przykładowe, wszystkie dane sš fikcyjne. Dzięki zrzutom możesz zorientować się, jak wyglšda program w czasie pracy. Z uwagi na czas produkcji, zrzuty nie zawsze odpowiadajš najnowszej wersji programu. W każdym programie JZK sš setki różnych funkcji, na zrzutach widać tylko kilka z nich.

Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do pištku od 8 do 16, dyżur techniczny do 18.

OBSŁUGA KLIENTA
58 782-33-66 Mikołaj Lora
58 346-36-47 Arkadiusz Dziuma
58 782-33-93 Robert Przewłoka
58 782-35-66 Aleksandra Jegor
58 782-36-00 Agnieszka Hulewicz
58 346-36-47 Przemysław Jegor
biuro@jzk.pl ˇ zamowienia@jzk.pl

albo NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 ˇ REGON 221674718 ˇ KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sšdu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całoœci.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłšcznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie cišg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeœli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpoœrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzšcy z Polski (ec2-3-81-73-233.compute-1.amazonaws.com). Jeœli to błšd, odœwież stronę (F5).

JZKŽ, DruczekŽ, FakturzystaŽ sš zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Partial copyright Š Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 ˇ Partial copyright Š JZK24 sp. z o.o. Š 2019 ˇ Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 ˇ Partial Š Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial Š Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin ˇ Licencja ˇ Pliki do pobrania ˇ

2019-07-21 17:24 #3.8 for 3.81.73.233 @ec2-3-81-73-233.compute-1.amazonaws.com