Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Lista referencyjna

Program Druczek używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek reprezentują 181 branż w ramach 18 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

...i jeszcze 47

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

...i jeszcze 29

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

...i jeszcze 13

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

...i jeszcze 11

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

...i jeszcze 8

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

...i jeszcze 6

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

...i jeszcze 4

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

...i jeszcze 4

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

...i jeszcze 4

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

...i jeszcze 1

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

szkoły podstawowe (85.20.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

...i jeszcze 1

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

...i jeszcze 1

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

...i jeszcze 1

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

karandasz.com.pl

KARANDASZ s.c. Beata Kulesza-Damaziak, Krzysztof Damaziak
oferta firmy

explonaft.com.pl

EXPLONAFT Sp. z o.o.
oferta firmy

moris.waw.pl

Moris S.C. J.R.Bednarscy
oferta firmy

frombork.art.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika
oferta firmy

zubr-kotly.pl

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk
oferta firmy

dkkmed.com.pl

DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
oferta firmy

vitoagd.pl

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
oferta firmy

kancelariabbd.pl

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
oferta firmy

kucharzgastronomwieszowanet.pl

Kucharz Gastronom s.c. Michał Kucharczyk i Marcin Ćwięczek
oferta firmy

termosystem.pl

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin
oferta firmy

meffisto.pl

Meffisto-2 Cezary Florek
oferta firmy

aura24.pl

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA24
oferta firmy

abzj.pl

Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
oferta firmy

e-klucze.pl

MIKRUS Stefan Wawdysz
oferta firmy

elektro-chem.com.pl

Elektro-Chem
oferta firmy

jgopony.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski
oferta firmy

geodet.pl

Geodet s.c. W. Bala E. Bala
oferta firmy

reklama4you.eu

Reklama4You Paweł Bladowski
oferta firmy

surveyor.com.pl

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff
oferta firmy

ambservices.pl

Amb Services Sp. z o.o.
oferta firmy

mebelprojekt.com

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-16 19:26 #35.9 for 3.227.208.0 @ec2-3-227-208-0.compute-1.amazonaws.com