Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza Wiedzy

Edycja maila

Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Import e-maili z starego formatu

Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? » zobacz

Konto pocztowe gmail

Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania

Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty

Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania

Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Status wysyłki e-maila

Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego

Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wersja składnika poczty elektronicznej

Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora

Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz